Bestemmingsplan en vergunning burgerwindpark definitief

De Raad van State heeft vandaag de ingediende beroepen tegen het
windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen
ongegrond verklaard. Daarmee zijn het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning voor Windpark Avri onherroepelijk. Voor de
initiatiefnemers van Betuwewind en de leden van de Burgerwindcoöperatie
West-Betuwe betekent dit dat zij definitief door kunnen met het
ontwikkelen van het Windpark Avri. In project Betuwewind, de bouw van 14
windmolens in West-Betuwe, worden de windparken bij Deil en Avri nu
gelijktijdig ontwikkeld.

De beroepszaak van omwonenden van het Avri-terrein richtte zich tegen
verschillende aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling. Men vond onder
andere dat de hinder en overlast van de windmolens te groot wordt en dat
er fouten zijn gemaakt in de onderzoeken van de initiatiefnemers. De
uitspraak van de Raad van State betekent dat de staatsraden (rechters)
van oordeel zijn dat de (onderzoeks)procedures correct zijn gevolgd en
dat het gemeentebestuur in redelijkheid tot de wijziging van het
bestemmingsplan kon besluiten.

LANG PROCES
Aan de ontwikkeling van windpark Avri en het windpark Deil ging een
intensief ontwerp- en communicatieproces vooraf. De oksels van de A15 en
A2 bij Waardenburg en Deil en het Avri-terrein, zijn door de provincie
Gelderland aangewezen als zoekzones voor windenergie. Die zones zijn in
2013 al bevestigd in de windvisies van de gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Tiel. De projectontwikkelaars verenigd in Betuwewind hebben
een vergunning voor de locatie van de windturbines aangevraagd en
gekregen.

Tijdens een tiental publieksavonden gaven de initiatiefnemers en
betrokken gemeenten inzicht in de ontwikkeling en verschillende
varianten werden met elkaar vergeleken op aspecten van hinder, landschap
en duurzame opbrengst. Ook de gemeenteraden werden regelmatig
geïnformeerd. In de windvisies van de gemeenten werden duidelijke
uitgangspunten gegeven voor locatie en deelname van inwoners aan het
project. De gemeentebesturen zijn door de jaren heen pal achter de
plannen blijven staan en benadrukken steeds weer de noodzaak van
duurzame energie en het voordeel voor de lokale gemeenschap.

Voorzitter Gerlach Velthoven van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is
verheugd over de rechterlijke uitspraak: “Het is een compliment aan de
gemeente Geldermalsen dat er een degelijk en zorgvuldig proces is
doorlopen. En natuurlijk feliciteer ik de leden van onze
burgerwindcoöperatie en onze partners: we kunnen op volle kracht door
met de ontwikkeling van Windpark Avri. Project Betuwewind staat voor de
ontwikkeling van windparken bij Knooppunt Deil en bij de Avri. Die
projecten kunnen we nu synchroon ontwikkelen.”

;Onder de slogan ‘Betuwewind, iedereen wint’ is de Burgerwindcoöperatie
West-Betuwe 14 mei een ledenwerfcampagne gestart om regionaal leden te
werven die mee willen doen met de bouw van de windmolens bij Deil en
Avri. Inwoners van het Rivierengebied kunnen profiteren van het opwekken
van groene energie door lid te worden van de coöperatie. Wie voor 8
juli lid wordt, heeft gegarandeerd de mogelijkheid te investeren voor de
bouw van de molen en te profiteren van het rendement. Omwonenden van de
windparken krijgen een extra profijt van EUR 100-300 per jaar
afhankelijk van de afstand tot het park, ook als ze niet mee investeren.
Daarnaast gaat er jaarlijks EUR 0,50 per 1000 opgewekte kWh in een
omgevingsfonds dat beheerd wordt door een onafhankelijke stichting.
Vanuit dit fonds zullen projecten gefinancierd worden die de
leefbaarheid van de regio verder vergroten.

Meer informatie en lid worden kan op www.betuwewind.nl/meedoen.

De uitspraak van de Raad van State is online na te lezen:
www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=95362

De inschrijving voor leningen voor de bouw van de molens is vandaag geopend en loopt tot en met 15 september 2018. Alle leden van de burgerwindcoöperatie hebben vandaag een uitnodiging per e-mail ontvangen om aan te geven of en voor welk bedrag ze geld willen lenen voor de bouw van de molens. Alleen als lid van onze burgerwindcoöperatie heb je het recht om mee te doen.

Het is belangrijk te weten wat deze lening je oplevert. Daarover kunnen we kort zijn: op basis van het verwachte rendement verdubbel je je inleg in 15 jaar. Het is ook belangrijk te weten welke risico’s je loopt. In het voorlopig Betuwewind prospectus dat je hier kunt inzien en downloaden informeren we je daarover. Onze belofte: wie kiest voor Betuwewind kiest voor meer geld, meer groen en meer samenleving.

Ben je coöperatielid en wil je deelnemen? Geef zo snel mogelijk via administratie@betuwewind.nl de naam waaronder je lid bent en het bedrag door aan dat je maximaal als lening wilt verstrekken aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Per huishouden is het maximum vastgelegd op € 15.000. Ook als je al eerder hebt geïnvesteerd kun je nu weer meedoen tot aan dit maximum bedrag.

Ben je nog geen lid? Schrijf je zo snel mogelijk in via www.betuwewind.nl/meedoen. Je ontvangt dan automatisch een uitnodiging om deel te nemen met een lening. We wijzen in de regio toe op volgorde van binnenkomst. Na afloop van de inschrijfperiode – en nadat is vastgesteld hoeveel geld precies nodig is – vindt de definitieve toewijzing van de leningen plaats.

Wil je er zeker bij zijn? Word dan nu lid!

PS Wil je ons helpen de Betuwewind campagne tot een succes te maken? Stuur het prospectus dan door naar je buren, vrienden, kennissen en collega’s!

Dinsdagavond 26 juni organiseert de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe een inloopavond voor iedereen die meer wil weten over Betuwewind, de ledenwerfcampagne, lid worden en rendement ontvangen over je lening voor de bouw van de windmolenparken bij verkeersknooppunt Deil en bij de Avri.

Locatie: De Knop, het duurzaamheidscentrum in Geldermalsen, Rijkstraatweg 19 (hoek Herman Kuykstraat)

Tijd: inloop vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur

Toegang: gratis en bestemd voor inwoners van de nieuwe gemeente West Betuwe, Culemborg, Tiel en Buren.

 

 

Vorige week is de ledenwerfactie van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe van start gegaan.  Om samen onze eigen windmolenparken bij verkeersknooppunt Deil en het voormalige afvalterrein van de Avri bij Geldermalsen te bouwen. Dit project heet Betuwewind. Alle inwoners van Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, Culemborg, Buren en Tiel kunnen lid worden. Om samen de burgerwindcoöperatie nog sterker te maken en daarmee het Rivierengebied duurzamer.

Mee-investeren
Leden van de burgerwindcoöperatie kunnen mee-investeren in de bouw en exploitatie van de windmolens. Dit doe je door een lening aan de coöperatie te verstrekken. Daarmee maak je de bouw van parken mede mogelijk. Wanneer de windparken stroom produceren, ontvangt een lid-windaandeelhouder gedurende maximaal 15 jaar een gezond en eerlijk rendement op deze lening. Burgerwindcoöperatievoorzitter Gerlach Velthoven hierover: “Het jaarlijks rendement bedraagt naar verwachting tussen de 4 en 10% en hangt samen met de jaaropbrengst van het windpark: hoe meer het heeft gewaaid, hoe hoger het rendement op het ingelegde vermogen.”

Betuwewind voor je kind
Wanneer je de afweging maakt om lid te worden, denk er dan ook eens over om je kind of kleinkind lid te maken. Je mag je kind jaarlijks maximaal 5.363 euro belastingvrij schenken. Als lid mag je kind (onder de 18 jaar, met toestemming van ouders) dit bedrag of meer – tot een maximum van 15.000 euro per huisadres aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe lenen. Je kind ontvangt dan jaarlijks minimaal 4 en maximaal 10% rente. En aan het eind van de looptijd van de lening die maximaal 15 jaar bedraagt, ontvangt je kind, zoals elk lid, het geleende bedrag volledig retour. Zo heeft je (klein)zoon of (klein)dochter of beiden een leuk appeltje voor de dorst om te gebruiken voor studie, wonen of eigen nieuwe duurzame initiatieven. Wij van Betuwewind willen dat zoveel mogelijk inwoners van de West-Betuwe het park kunnen meefinancieren en zo kunnen profiteren van onze windmolens. Met elkaar gaan we straks 40.000 huishoudens van stroom voorzien.

Hoe maak je je kind lid?
Ga naar www.betuwewind.nl/meedoen, vul de naam van je kind in, de adresgegevens en je eigen e-mailadres en maak 50 euro over. Binnen enkele weken na het aangaan van het lidmaatschap ontvang je een uitnodiging om op naam van je kind (kinderen of kleinkinderen) geld te lenen aan de coöperatie. Je kunt natuurlijk ook onze cadeaubon aanvragen via info@betuwewind.nl. Een leuk verjaardagscadeau!

Nu de campagne om leden te werven voor de Burgerwindcoöperatie definitief van start is gegaan, kom je Betuwewind overal tegen. Op driehoeksborden langs de straat, in het bushokje, onze reclamevlaggen wapperen bij de Knop in Geldermalsen waar we kantoor houden en sinds vandaag zien we ook in het Geldermalsens Nieuwsblad te vinden met een artikelenreeks over Betuwewind.

Wil jij ook meedoen aan de promotiecampagne door een vlaggetje aan je fiets, een sticker op je auto of een poster voor het raam van je kantoor of woning te voorzien, kom dan langs de Knop, of vraag onze leden of ze je van materiaal willen voorzien!

Deze week is de nieuwe ledenwerfcampagnebrochure van Betuwewind verschenen. Met daarin veel informatie voor geïnteresseerde bewoners van het Rivierengebied die meer willen weten over de windmolenparken bij verkeersknooppunt Deil en bij de voormalige afvalberg op het Avri-terrein in Geldermalsen.

Wij benaderen de komende weken alle huidige Betuwewind-leden met een informatiepakket met ondermeer deze folder, om jullie te vragen mee te helpen leden te werven. Met elkaar voor meer rendement, meer groen en meer samenleving.

Lees de campagnefolder van Betuwewind; hoeveel rendement wil je hebben.

 

 

De ledenwerfactie van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe heeft een vliegende start gemaakt. In de eerste twee dagen van de campagne zijn meer dan 35 mensen lid geworden van deze windcoöperatie die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van twee windmolenparken bij verkeersknooppunt Deil en het Avri-terrein in Geldermalsen. De ledenwerfactie loopt dit voorjaar en heeft als doelstelling om het ledental van de coöperatie boven de duizend te brengen.

Inwoners, verenigd in de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe, bouwen hun eigen windparken bij verkeersknooppunt Deil en het voormalige afvalterrein van de Avri in Geldermalsen. Dit project heet Betuwewind. Met de ledenwerfactie, die maandag 14 mei is gestart, willen streekgenoten de burgerwindcoöperatie nog sterker maken. En daarmee het Rivierengebied duurzamer.

Mee-investeren
Bijzonder is dat leden van de burgerwindcoöperatie kunnen mee-investeren in de bouw en exploitatie van de windmolens. Zij kunnen hiervoor een lening aan de burgerwindcoöperatie verstrekken om de bouw van parken mee mogelijk te maken. Wanneer de windparken stroom produceren, ontvangt een lid-windaandeelhouder gedurende maximaal 15 jaar een gezond en eerlijk rendement op deze lening. Burgerwindcoöperatievoorzitter Gerlach Velthoven hierover: “Het jaarlijks rendement bedraagt naar verwachting tussen de 4 en 10% en hangt samen met de jaaropbrengst van het windpark: hoe meer het heeft gewaaid, hoe hoger het rendement op het ingelegde vermogen.”

Velthoven verwacht dat veel mensen mee zullen willen doen en windaandeelhouder willen worden. “Investeren in Nederlandse windprojecten is populair. En al helemaal wanneer burgers een flinke vinger in de pap hebben. De belangstelling bij de start van onze ledenwerfactie onderschrijft dat. De burgerwindcoöperatie wil dat zoveel mogelijk inwoners van de West-Betuwe het park kunnen meefinancieren en zo kunnen profiteren van het rendement van onze windmolens.”

Eerste ledenwerfactie 
Op dit moment heeft Burgerwindcoöperatie West-Betuwe 200 leden. De nu gestarte campagne is de eerste ledenwerfactie van deze coöperatie die in 2014 is opgericht. Dit nadat de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen een jaar eerder de weg vrij maakten voor de ontwikkeling van windparken in hun gemeente. Eind 2017 is de vergunning voor het park langs de A15 bij Deil onherroepelijk geworden en kan de coöperatie haar ambities gaan realiseren. Hierbij past een sterke ledenbasis.

De inwoners uit Geldermalsen, Neerijnen, Tiel, Culemborg, Buren en Lingewaal, verenigd in de burgerwindcoöperatie, zijn hard op weg om de grootste elektriciteitsproducent van de regio te worden. Vanaf eind 2019 zullen veertien windmolens groene stroom gaan produceren. In Betuwewind werkt de coöperatie samen met drie andere partijen: Raedthuys Pure Energie, Winvast en Yard Energy. Met elkaar bouwen deze partners de twee windmolenparken die goed zijn voor de stroomvoorziening van 40.000 huishoudens.

Op www.betuwewind.nl kunnen belangstellenden meer informatie vinden en zich aanmelden als lid.

Wegens omstandigheden gaat de tocht zaterdag 19 mei NIET door. Alle deelnemers ontvangen van ons persoonlijk bericht. We kijken met Fabio naar een nieuwe datum en laten dat zo snel mogelijk weten.

Wielrenners en wielrensters opgelet! Fabio Jakobsen, het grootste wielertalent van Nederland én inwoner van de Betuwe, verzorgt zaterdag 19 mei een masterclass ‘Tegen de wind in fietsen’ voor Betuwewind. Onder zijn leiding kunnen ca 80 fietsers een rondje Betuwe doen, waarbij we langs de toekomstige locatie van het windmolenpark bij verkeersknoooppunt Deil komen.

Niveau = gemiddelde snelheid
De tocht wordt ca. 60 kilometer, start is in Heukelum, verzameltijd daar is 8.30 uur en we nodigen onze leden, aspirant-leden, vrienden en bekenden uit om mee te fietsen. Deze kans kun je als een beetje wielrenner natuurlijk niet voorbij laten gaan. Meld je aan op info@betuwewind.nl en geef bij je aanmelding je gemiddelde snelheid op. Deelname is gratis en op volgorde van binnenkomst. Vol is vol!

Betuwewind is de campagne van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. We bouwen lokaal windparken waar de inwoners van Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, Buren, Culemborg en Tiel van kunnen profiteren. Kijk voor meer informatie op www.betuwewind.nl.

Bekijk ons filmpje met Fabio hier!

 

 

Op donderdag 24 mei organiseert de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe een informatieavond over Betuwewind in het Veerhuis in Varik. We starten om 19.00 uur, einde 21.00 uur. Iedereen dus leden en geïnteresseerden zijn welkom. Onderwerp van gesprek is onze huiskamerbijeenkomst en hoe kunnen we die nu het beste uitleggen? Door er één te organiseren natuurlijk. Nieuwsgierig? Meld je aan voor deze avond en krijg informatie en haal inspiratie om zelf een huiskamerbijeenkomst te organiseren.

‘Leden werven leden’

Wij willen met Betuwewind een echte lokale beweging zijn. Hoe groter we worden, hoe groter onze impact. Hierom nodigen we onze leden van harte uit om hun verhaal te delen met familie, vrienden, buren, collega’s en clubgenoten. Een goede manier om dit te doen, is het organiseren van een huiskamerbijeenkomst bij je thuis. Een huiskamerbijeenkomst is een gezellige en interessante avond met mensen uit jouw omgeving. Je praat over de kansen voor de productie van windenergie in de Betuwe en over jouw drijfveren om hier een steentje aan bij te dragen. Natuurlijk hopen we dat aan het einde van de avond ook gepraat wordt over het hoe en waarom van het lidmaatschap van onze burgerwindcoöperatie West-Betuwe.

Huiskamerbijeenkomsten hebben zich al bewezen als een leuk en goed middel om leden te werven voor onze burgerwindcoöperatie. Het werkt echt: als jij vertelt over jouw drijfveren en over de kansen en mogelijkheden die Betuwewind brengt, werkt dat beter dan welke folder ook. We helpen je graag om een leuke en interessante thuisavond te organiseren. Er is een communicatietoolkit en we hebben veel tips & tricks in de aanbieding.

Geef je op via email info@betuwewind.nl

De Betuwewind-ledenwerfcampagne voor de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is afgelopen zaterdag 21 april in alle vroegte gestart. Het campagneteam dat bestond uit bestuursleden en vrijwilligers hebben aan bijna 5.000 van de 32.000 wandelaars die deelnamen aan de Bloesemtocht een fietsvlag uitgedeeld en de vraag gesteld of zij gaan voor ‘Meer rendement, meer groen of meer samenleving’. Het zal geen verrassing zijn dat de meeste wandelaars kozen voor ‘Meer groen’. Wil jij ook een fietsvlag? Haal ‘m op in De Knop!