Artikelen door Betuwe_schrijver

,

Eerste paal tbv windpark Deil gaat de grond in

De bouw van het burgerdeel van windpark Deil is begonnen. De eerste paal is geslagen, nog niet voor een van de windmolens maar voor de ondersteuning van de tijdelijke brug over de Haaftensche Molenvliet. Dit is de sloot die langs de A15 loopt. Via een tijdelijke afrit van de snelweg zal het werkverkeer het gebied […]

,

Bomenkap gestart in Het Broek tbv Windpark Deil

Deze week zijn de eerste werkzaamheden in het veld gestart om windpark Deil te realiseren. De firma Kemp is begonnen bomen te kappen voor de toegangsweg en een van de kraanopstelplaatsen die precies in een bosje gepland staat. Na het vrijmaken van de grond kan deze voorbelast worden met zand zodat straks het zware verkeer […]

,

Windpark Deil ontvangt SDE+ subsidie

Betuwewind heeft nu ook SDE+ subsidie binnen voor windpark Deil Garantieprijs van 7,5 cent per kWh voor opwek duurzame stroom Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Windpark Deil SDE+ subsidie toegekend voor het exploiteren van 11 windturbines langs de A15 bij knooppunt Deil. Eerder werd al de vergunning verleend door de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. […]

,

Bestemmingsplan en vergunning windpark Deil definitief

De Raad van State heeft bekend gemaakt dat zij het ingediende bezwaar tegen windpark Deil niet ontvankelijk verklaart. Daarmee is het bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor windpark Deil definitief en onherroepelijk. De enige beroepszaak richtte zich tegen de manier van communiceren van de gemeente en tegen de manier waarop het akoestisch onderzoek is gedaan. De Raad […]

,

Betuwewind ‘doet’ mee met Ronde van Deil

Betuwewind is niet alleen een project en vereniging voor duurzame energie, maar ook een club die staat voor lokaal verenigingsleven, gezondheid en gezelligheid. Dus hebben we shirtjes laten maken an gaan we deelnemen aan sportactiviteiten. Vanavond voor het eerst bij de Ronde van Deil waren deze shirtjes te zien. We verkopen ze voor kostprijs aan […]

,

Gemeenten stemmen in met vergunning voor Windpark Avri en Knooppunt Deil

Donderdagavond 6 juli ging de gemeenteraad van Neerijnen in grote meerderheid akkoord met het ontwerpbestemmingsplan en vergunning ‘Windpark Deil’. Ruim een week eerder ging de gemeenteraad van Geldermalsen akkoord met de ontwerpbestemmingsplannen ‘Windpark Avri’ en ‘Windpark Deil’. Met deze besluiten kunnen de vier projectontwikkelaars, verenigd in ontwikkelconsortium Betuwewind, verder met de bouw van de windmolens […]

,

Gemeenteraden buigen zich over bestemmingsplan en vergunning Windparken Avri en Knooppunt Deil

In de laatste vergaderingen voor het zomerreces worden de ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp vergunningen besproken voor beide windparken van Betuwewind. Na een lang proces van onderzoek, inspraak en verfijning van de plannen liggen nu beide parken voor aan de gemeenteraad. Bij knooppunt Deil wordt er vergunning gevraagd voor 11 windmolens van maximaal 140 meter ashoogte […]

,

M.e.r.-commissie vraagt aanvullingen op M.e.r. rapport

Vandaag, 15 mei heeft de commissie M.e.r. een advies uitgebracht op de door Betuwewind opgesteld M.e.r. rapportage voor Windpark Deil.  In het advies is te lezen dat de commissie de rapportage op onderdelen nog onvoldoende vindt. De uiteindelijke voorkeursvariant is landschappelijk onvoldoende in beeld gebracht en het natuurversterkingsplan laat onvoldoende zien of de verstoring van […]

,

Betuwewind presenteert omgevingsfonds 1 mei a.s.

Op maandag 1 mei presenteert Betuwewind in samenwerking met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen het plan voor de oprichting van een omgevingsfonds dat zal worden gevoed uit de opbrengsten van de windparken Avri en Knooppunt Deil. In 2013 is in de windvisie van beide gemeenten vastgelegd dat een voorwaarde voor het exploiteren van windenergie in […]

,

Ontwerp bestemmingsplannen Deil en Avri tot 6 april ter inzage

B&W van Geldermalsen en Neerijnen hebben 24 februari de Ontwerp bestemmingsplannen en Ontwerp omgevingsvergunningen voor de Windparken Avri en Knooppunt Deil ter inzage gelegd. In Geldermalsen liggen beide plannen, In Neerijnen alleen die voor Knooppunt Deil. Voor Betuwewind is dit weer een grote stap. In deze ontwerpen komen vele details samen om tot een definitieve […]