Artikelen door Betuwewind

,

Betuwewind start windmeting met Laserlicht

Betuwewind is deze week gestart met het meten van de windsnelheden op grote hoogte op locatie Knooppunt Deil. Deze meting is nodig om een goede voorspelling te maken van de opbrengst van beoogde windpark. Gedurende een jaar wordt de windsnelheid en –richting bijgehouden met een geavanceerde laserstraal die vanaf de grond ‘ziet’ hoe het daarboven […]

,

M.e.r. ontwerp (NRD) windpark Deil tot en met 31 maart 2016 ter inzage

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) van windpark Deil in behandeling genomen en deze ligt ter inzage bij de gemeenten tot en met 31 maart 2016. Iedereen kan hier zienswijzen op indienen. In de notitie wordt beschreven welke onderzoeken gedaan zullen worden voor de milieu effectrapportage (m.e.r.). Omwonenden bekijken […]

,

Provincie wil meer mogelijkheden voor bouwen van windmolens in natuurgebied

Als het winst voor natuur oplevert, wil het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland windmolens, natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie toestaan in diezelfde natuur. Betuwewind is een van de initiatiefnemers die hierom gevraagd heeft. “Als initiatiefnemers óók investeren in het versterken van die natuur is dat winst. Het vraagt creativiteit om deze activiteiten mogelijk te maken […]

,

Betuwewind kan verder met windparken bij Avri en Knooppunt Deil

Gemeenten Geldermalsen en Neerijnen nemen principebesluit 7 november 2015 De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben deze week ingestemd met het verzoek van Betuwewind om een procedure te starten voor de wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van een bouwvergunning voor de realisatie van windparken bij Knooppunt Deil en op het terrein van de Avri. […]

,

Verslag bijpraatavond Avri ‘Noord’ en ‘Zuid’ op 5 en 11 november 2015

Naar aanleiding van de besluitvorming van de gemeente over het principeverzoek van Betuwewind was er op 5 en 11 november j.l. weer twee informatieavonden over de ontwikkelingen rond het project. Er was een goede opkomst van ca. 55 omwonenden en vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, Avri en Betuwewind. Gerlach Velthoven en Dennis […]

,

Deelnemers voor Expeditie Windkracht gezocht

Dirk III zoekt nog deelnemers voor Expeditie Windkracht. Geef je snel op! Ben jij benieuwd naar duurzame energiebronnen zoals windenergie? Wil je wel eens op windexpeditie en staat een bezoek aan een windmolen op je verlanglijstje? Voel je je betrokken bij zaken als klimaatverandering en wil je zelf hierbij iets betekenen, maar weet je nog […]

,

Bijpraatavonden op 5 en 11 november

Dit voorjaar heeft u misschien al deelgenomen aan één van de informatieavonden die werden georganiseerd door Betuwewind over het voorgenomen windpark op het terrein van Avri en bij Knooppunt Deil. Sindsdien heeft Betuwewind niet stilgezeten en daar willen wij u graag over bijpraten. Komt u ook ? Bij deze nodigen wij u uit voor een […]

,

Burgers en ontwikkelaars bereiken overeenstemming

Afgelopen week hebben de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen en de betrokken projectwontwikkelaars overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van windparken bij Avri en knooppunt Deil. Er is anderhalf jaar gepraat over deze overeenkomst, maar er is dan ook iets ontstaan wat op deze schaal in Nederland nog niet eerder vertoond is. Op basis van de windvisie van de […]

,

Nieuwe antwoorden op de vragen uit de informatieavonden

In de bewonersbijeenkomsten bij De Drie Zussen (voorheen Den Tol), Avri, De Koeldert Waardenburg en Klokhuis Beesd zijn er veel vragen gesteld. Zoals beloofd heeft de burgerwindcoöperatie al deze vragen verzameld. Inmiddels zijn bijna alle vragen beantwoord en te vinden op deze website. Voor een aantal vragen is nog nader onderzoek nodig. De burgerwindcoöperatie is […]